Vanhempien pelisäännöt

 

  • Ohjaajat ja vanhemmat näyttävät hyvää esimerkkiä (käytöstavat, päihteettömyys)

  • Vanhemmat ohjaavat ja tukevat terveellisiin elämäntapoihin - ravinto, lepo, hygienia

  • Vanhemmat osallistuvat voimavarojensa mukaan taustatyöhön huoltajina ja tukevat lasta harrastuksessa - kannustus, kuljetukset, sopivat varusteet, kotiharjoituksissa avustaminen

  • Vanhemmat kannustavat lasta liikkumaan säännöllisesti - liikunnallisen elämäntavan omaksuminen

  • Sujuva tiedonkulku ryhmän/ohjaajan ja vanhempien välillä

  • Yhteisistä pelisäännöistä keskustellaan kotona (ryhmähenki, kiusaaminen ym.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kavijalaskuri