1. Seurassa jaetaan vastuuta.

 • Seuralla on Sinettiseura -yhdyshenkilö.
 • Seuralla on Svoli Jumppakoulu -vastuuhenkilö.
 • Seuralla on nuorten toiminnan vastuuhenkilö.

2. Seuran johto on tietoinen Sinettiseuratoiminnasta ja sitoutunut siihen.

3. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista.

4. Seuran toiminnassa on huomioitu lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja voimistelun monipuolisuus.

 • Svoli Jumppakoulu on Sinettiseuran alle 12-vuotiaiden maailma. Svoli Jumppakoulu – toiminnan perustana on kasvun tukeminen ja liikunnallinen monipuolisuus.
 • Nuorten harraste- ja kilpailutoiminnassa perusajatuksena on nuorten oma halu ja motivaatio tekemiseen.
 • Ryhmillä on kausisuunnitelmat.
 • Lasten vanhemmille on tiedotettu Sinettiseuratoiminnasta.

5. Seurassa pidetään huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.

 • Jokaisella on mahdollisuus harrastaa ja kilpailla.

6. Seurassa noudatetaan Pelisääntöjä.

 • Seuran kaikkien alle 19-vuotiaiden ryhmien kanssa on sovittu pelisäännöt ja ne on lähetetty Nuoreen Suomeen.
 • Seuran kaikkien alle 16-vuotiaiden ryhmien vanhempien kanssa on sovittu pelisäännöt ja ne on lähetetty Nuoreen Suomeen. Vanhempien pelisäännöt voidaan sopia ryhmäkohtaisesti tai kaikkien seuran vanhempien kesken.
 • Seuralla on yhteiset, kirjalliset, seuran sisäiset pelisäännöt.

7. Seuralla on ongelmanratkaisupolku.

 • ongelmanratkaisu tapahtuu ensisijaisesti seuran sisällä.

8. Seuran kaikki ohjaajat ovat koulutettuja tehtäväänsä.

 • Sinettiseuran ohjaajat ovat käyneet I-tason Svolin koulutuskokonaisuudesta.
 • Seurassa huolehditaan ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta.
 • Seurassa kokoontuu säännöllisesti ohjaajien ja valmentajien yhteistyöryhmä.
 • Uusilla ohjaajilla on henkilökohtainen opintosuunnitelma.

9. Seura osallistuu vain Svolin kilpailujärjestelmän mukaiseen kilpailutoimintaan.

 • Seurassa kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan.
 • Seura järjestää aseman vähintään kerran vuodessa.
 • Seuran alle 12-vuotiaat lapset eivät osallistu kansainvälisiin kilpailuihin.

10. Kaikkia seuratoimihenkilöitä kiitetään heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

 • Seurassa on toimintamalli seuratoimijoiden motivoimiseen ja palkitsemiseen.
 • Seuralla on toimintamalli ohjaajien ja valmentajien tukemiseen.

11. Seurassa on aktiivista nuorten toimintaa.

 • Seurassa on nuorten toimintaa kehittävä ryhmä.
 • Nuorten toimintaa aktivoiva toimenpide on osa seuran toimintaa tai suunnitteilla.

12. Sinettiseuran edustaja/edustajat sitoutuvat osallistumaan kaksi kertaa vuodessa sinettiseuratapaamiseen.

Tarkennus kriteeriin 9: Seuran alle 12-vuotiaat eivät osallistu kansainvälisiin kilpailuihin

 • Lapsi voi osallistua kansainväliseen kilpailuun sinä kalenterivuonna, kun hän täyttää 12 vuotta, mikäli se lajin kilpailujärjestelmän mukaan on mahdollista.
 • Lapsi voi osallistua Suomessa järjestettävään kansainväliseen kilpailuun, mikäli se järjestetään Svolin lajien virallisten kilpailusääntöjen mukaan.
 • Kriteeri ei koske kansainvälisiä leirejä tai harrastetapahtumia, jotka on suunnattu eri-ikäisille voimistelijoille.
 • Poikkeus voidaan myöntää ainoastaan, mikäli seura toimii alueella, jossa kilpailutoimintaa järjestetään erityisen vähän ja josta taloudellisesti ja ajallisesti on järkevintä osallistua naapurimaan kilpailuihin sekä mikäli seura katsoo kilpailuun osallistumisen tukevan lapsen kasvua ja kokonaisvaltaista kehitystä.

Nämä Sinettiseurakriteerit on hyväksytty Svolin seuratoiminnan ja alueellisen toiminnan yhteistyöryhmässä 17.3.2007 ja vahvistettu Svolin hallituksessa 14.4.2007. Kriteerit ovat voimassa toistaiseksi.

Lisätietoja Svolissa nuorten harrastevoimistelun kehittäjä Sanna Marianne Heikkilältä puh. (09) 5490 3321 tai vt. nuorisopäällikkö Minna Rehniltä puh (09) 5490 3322.

kavijalaskuri