Tietoa meistä

Kiuruveden Voimistelijat on vuonna 1953 perustettu voittoa tavoittelematon urheiluseura, jonka toimintaan kaikki ovat tervetulleita. 

Kiuruveden Voimistelijoiden pelisäännöt :

 • Ohjaaja huolehtii positiivisen, kannustavan ja innostavan ilmapiirin luomisesta.

 • Ohjaaja huolehtii että kaikilla on mahdollisuus osallistua toimintaan taitotasosta ja fyysisestä olemuksesta riippumatta. Kaikki saavat tasapuolisesti huomiota ryhmissä.

 • Jumppaajilla on mahdollisuus osallistua järjestettyyn toimintaan aktiivisesti ja innostuneesti kannustaen muita ryhmäläisiä.

 • Vanhemmat mahdollistavat lasten toimintaan osallistumisen, tukevat ohjaajan työtä ja luottavat ohjaajan arviointikykyyn.

 • Ohjaaja pyrkii noudattamaan terveitä elämäntapoja ja hyviä käytöstapoja tunneilla, niiden välittömässä läheisyydessä, tapahtumissa ja talkoissa esim. tupakointi, päihteiden käyttö ja kiroilu eivät kuulu seuramme toimintaan. Ohjaaja myös kannustaa jumppaajia terveisiin elämäntapoihin ja hyviin käytöstapoihin.

Vanhempien pelisäännöt

 • Ohjaajat ja vanhemmat näyttävät hyvää esimerkkiä (käytöstavat, päihteettömyys)
 • Vanhemmat ohjaavat ja tukevat terveellisiin elämäntapoihin - ravinto, lepo, hygienia
 • Vanhemmat osallistuvat voimavarojensa mukaan taustatyöhön huoltajina ja tukevat lasta harrastuksessa - kannustus, kuljetukset, sopivat varusteet, kotiharjoituksissa avustaminen
 • Vanhemmat kannustavat lasta liikkumaan säännöllisesti - liikunnallisen elämäntavan omaksuminen
 • Sujuva tiedonkulku ryhmän/ohjaajan ja vanhempien välillä
 • Yhteisistä pelisäännöistä keskustellaan kotona (ryhmähenki, kiusaaminen ym.)